Διοικητικά Όργανα

Γενική Συνέλευση: Αποτελείται από δέκα (10) μέχρι είκοσι (20) εκπροσώπους κάθε Οργάνωσης μέλους, ανάλογα αν η συγκεκριμένη Οργάνωση μέλος έχει εγγεγραμμένα μέλη της άτομα με αναπηρία κάτω από χίλια (1000) ή πάνω από χίλια (1000), αντίστοιχα. Προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας που είναι και ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Λαμβάνει αποφάσεις γενικής πολιτικής που δεσμεύουν και καθοδηγούν τα υπόλοιπα διοικητικά όργανα κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας τους.

Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ): Το ΚΔΣ συντίθεται από τους εκπροσώπους των Οργανώσεων μελών της Συνομοσπονδίας, που υποδεικνύονται από τις ίδιες και εγκαθίστανται μέσα στους πρώτους τρεις μήνες κάθε τρίτου χρόνου για τριετή θητεία. Στα πλαίσια της πραγματικής έννοιας της Συνομοσπονδίας κάθε Οργάνωση μέλος ορίζει τρεις (3) μέχρι τέσσερις (4) εκπροσώπους της, ανάλογα αν έχει εγγεγραμμένα άτομα μέλη με τη συγκεκριμένη αναπηρία κάτω ή πάνω από χίλια (1000) ως μέλη του ΚΔΣ. Στη συνέχεια το Σύνολο των μελών του ΚΔΣ συνέρχεται στη πρώτη συνεδρία του κατά την οποία καταρτίζεται σε Σώμα. Εκλέγονται Πρόεδρος, δυο Αντιπρόεδροι, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι αξιωματούχοι κρίνονται αναγκαίοι. Το ΚΔΣ διοικεί τη Συνομοσπονδία και λαμβάνει και εκτελεί αποφάσεις στα πλαίσια των σκοπών και της αποστολής της.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2021-2024

1. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (ΠΟΑΑ)

1. Αντώνης Παυλάς
2. Στέλιος Θεοφίλου
3. Φάνος Κωνσταντάς
4. Κώστας Μιχαηλίδης

2. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ (ΠΟΤ)

1. Χριστάκης Νικολαΐδης
2. Γεώργιος Προδρόμου
3. Κραστάν Νικόλοφ
4. Ανδρέας Κλεάνθους

3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΥΡΕΚ)

1. Στάλω Παπαμιχαήλ
2. Ρούλλα Πιτσιλλίδου
3. Θεογνωσία Αποστόλου
4. Μαρίνα Ιωαννίδου

4. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΠΑΣΥΓΟΑΝΑ)

1. Κωνσταντίνος Εφραίμ
2. Μιχάλης Λουκά
3. Σωτήρης Ξιούρος

5. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (ΠΣΠΣ)

1. Σάββας Χριστοδούλου
2. Γιαννάκης Παπαναστασίου
3. Μαρία Χατζηκωστή
4. Άντρη Μονογιού

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΥΟΠΑΘΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΜΚ)

1. Μαρία Κυριάκου
2. Κούλλης Καζαμίας
3. Χριστος Σαμάρας

7. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΚΥΠΡΟΥ(ΟΚΚ)

1. Δέσποινα Ιωάννου
2. Έλενα Θεοδώρου
3. Χριστόδουλος Χριστοδούλου

8. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

1. Ξενοφών Ιωαννίδης
2. Παναγιώτης Κώστα
3. Σπυρούλα Αγαπίου

Εκτελεστική Επιτροπή: Η Εκτελεστική Επιτροπή  (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Γενικός Γραμματέας, Βοηθός Ταμίας)  και ένας εκπρόσωπος από κάθε Οργάνωση Μέλος που ορίζεται από την εν λόγω Οργάνωση μεταξύ  των εκπροσώπων του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον η Οργάνωση αυτή δεν εκπροσωπείται ήδη με ένα από τους πιο πάνω αξιωματούχους, απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή για τριετή θητεία.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (ΚΥΣΟΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2021-2024

Πρόεδρος: Χριστάκης Νικολαΐδης
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αντώνης Παυλάς
Αντιπρόεδροι: Στέλιος Θεοφίλου και Μαρία Κυριάκου
Γενικός Γραμματέας: Σάββας Χριστοδούλου
Ταμίας: Στάλω Παπαμιχαήλ
Αναπληρωτής Γραμματέας: Φάνος Κωνσταντάς
Οργανωτικός Γραμματέας: Χρίστος Σαμάρας

Κωνσταντίνος Εφραίμ  - Εκπρόσωπος Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία

Δέσποινα Ιωάννου - Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου

Ξενοφών Ιωαννίδης - Εκπρόσωπος Παγκύπριου Ομίλου ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet