Πολιτισμός, Ψυχαγωγία, Δραστηριότητες Ελεύθερου Χρόνου

20200616 - Προς Κοιν. Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού - Τα προβλήματα στη λειτουργία των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων στην Κύπρο και οι δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης (word 52kb / PDF 200kb)

20200122 – Προς Υπ. ΕΠΚΑ – Επαναφορά Σχεδίου Διακοπών (word 63Kb)

 

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet