Πολιτική και Δημόσια Ζωή

20200626 - Προς Υπουργό Εσωτερικών - Παροχή διευκολύνσεων στους πολίτες με αναπηρίες για σκοπούς συμμετοχής τους στην πολιτική και δημόσια ζωή (word 84kb / PDF 168kb).

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet