Πολιτική και Δημόσια Ζωή

20200626 - Προς Υπουργό Εσωτερικών - Παροχή διευκολύνσεων στους πολίτες με αναπηρίες για σκοπούς συμμετοχής τους στην πολιτική και δημόσια ζωή (word 84kb / PDF 168kb).

20200723 - Προς Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως - Συγχαρητήρια ΚΥΣΟΑ για το διορισμό στη θέση της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (word 53kb / PDF 145kb).

20200723 - Προς Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Συγχαρητήρια ΚΥΣΟΑ για το διορισμό στη θέση της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (word 52kb / PDF 147kb).

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet