Εκπαίδευση

20210105 - Προς Υπ.ΠΠΑΝ προσβασιμότητα παιδιών-εκπαιδευτικών με αναπηρίες στα σχολεία (word - 47kb)

20201110 - Προς Πρόεδρο και Μέλη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού,Βουλή των Αντιπροσώπων - Επιστολή και Υπόμνημα με θέμα "Δ1. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σ' όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού)" (Επιστολή word 84kb / Υπόμνημα word 96kb)  

20200529 - Προς Πρόεδρο Βουλής - Επιστολή με θέμα "Συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού" (word - 44kb / PDF - 172kb)

20190402 - Προς Υπουργό Παιδείας -Επιστολή για το προσχέδιο του περί Ενιαίας Εκπαίδευσης (Δομές Υποστήριξης) Νόμου του 2019 (word - 120 kb)

20190402 - Προς Υπουργό Παιδείας -Υπόμνημα για το προσχέδιο του περί Ενιαίας Εκπαίδευσης (Δομές Υποστήριξης) Νόμου του 2019 (word - 120 kb)
 

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet