Εκπαίδευση

 

20210909 - Επιστολή της ΚΥΣΟΑ προς τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με θέμα: «Ένταξη παιδιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, που θα φοιτήσουν σε κλάδους της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΤΕΕΚ)». (word 237kb)

20211606 - Απόψεις Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων και Παγκύπριας Συμμαχίας για την Αναπηρία πάνω στο προσχέδιο του «περί Ενιαίας Εκπαίδευσης (Δομές Υποστήριξης) Νόμου του 2021» και των «περί Ενιαίας Εκπαίδευσης (Δομές Υποστήριξης) Κανονισμών του 2021» (word 145kb)

20210105 - Προς Υπ.ΠΠΑΝ προσβασιμότητα παιδιών-εκπαιδευτικών με αναπηρίες στα σχολεία (word - 47kb)

20201110 - Προς Πρόεδρο και Μέλη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού,Βουλή των Αντιπροσώπων - Επιστολή και Υπόμνημα με θέμα "Δ1. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σ' όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού)" (Επιστολή word 84kb / Υπόμνημα word 96kb)  

20200529 - Προς Πρόεδρο Βουλής - Επιστολή με θέμα "Συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού" (word - 44kb / PDF - 172kb)

20190402 - Προς Υπουργό Παιδείας -Επιστολή για το προσχέδιο του περί Ενιαίας Εκπαίδευσης (Δομές Υποστήριξης) Νόμου του 2019 (word - 120 kb)

20190402 - Προς Υπουργό Παιδείας -Υπόμνημα για το προσχέδιο του περί Ενιαίας Εκπαίδευσης (Δομές Υποστήριξης) Νόμου του 2019 (word - 120 kb)
 

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet