Εκπαίδευση

20200529 - Προς Πρόεδρο Βουλής - Επιστολή με θέμα "Συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού" (word - 44kb / PDF - 172kb)

20190402 - Προς Υπουργό Παιδείας -Επιστολή για το προσχέδιο του περί Ενιαίας Εκπαίδευσης (Δομές Υποστήριξης) Νόμου του 2019 (word - 120 kb)

20190402 - Προς Υπουργό Παιδείας -Υπόμνημα για το προσχέδιο του περί Ενιαίας Εκπαίδευσης (Δομές Υποστήριξης) Νόμου του 2019 (word - 120 kb)
 

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet