Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας με βάση την Διεθνή Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της Υγείας - International Classification of Functionality, Disability and Health (ICF) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

20140520_Υπουργο ΥΕΚΑ πολύ επείγουσα μετά τη συνάντηση (Word 81kb)

20140212 - Υπουργό ΥΕΚΑ για συνάντηση (Word 75kb)

20140212 - Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  - Γνωμάτευση (Word 77kb)

20140211 - Πρόεδρο ΔΗΣΥ για συνάντηση (Word 62kb)

20140114 - ΤΚΕΑΑ Αίτημα ΚΥΣΟΑ για διαβούλευση - δέσμευση κονδυλίου (Word 64kb)

20131217 - Βουλευτές Αίτημα για δέσμευση κονδυλίου (Word 57kb)

20131129 - Προέδρους Κομμάτων και Βουλευτές Αίτημα για δέσμευση κονδυλίου (Word 64kb)

20131106 - Πρόεδρο Δημοκρατίας για τερματισμό υλοποίησης έργου (Word 68kb)

20130830 - Επίτροπο Διοικήσεως παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Word 58kb)

20130826 - Υπουργό ΥΕΚΑ Αίτημα για τερματισμό υλοποίησης έργου (Word 84kb)

20130214 - Έκθεση Συμεωνίδου εφαρμογή ICF στην Κύπρο (Word 246kb)

20120130 - Υπουργό ΥΕΚΑ μελέτες για ICF στην Κύπρο (Word 56kb)

20110316 - Υπουργό ΥΕΚΑ παραβιάσεις συμφωνηθέντων (Word 51kb)

20091116 - Διευθύντρια ΤΚΕΑΑ Αίτημα για αποστολή τεχνικού δελτίου έργου (Word 50kb)

20080929 - Γ.Δ. ΥΕΚΑ Αίτημα για ενημέρωση (Word 53kb)

20080704 - Γ.Δ. ΥΕΚΑ Αίτημα για διαβούλευση (Word 46kb)

20080529 - Γ.Δ. ΥΕΚΑ συναίνεση (Word 51kb)

20080529 - Γ.Δ. ΥΕΚΑ συνοδευτική Επιστολή συναίνεση (Word 43kb)

20080515 - Γ.Δ. ΥΕΚΑ προϋποθέσεις για εισαγωγή «Κάρτας Αναπηρίας» (Word 52kb)

20070601 - Υπουργό ΥΕΚΑ πρόταση για υλοποίηση προγράμματος (Word 92kb)

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet