Καλοσώρισμα

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ). Η Συνομοσπονδία μας υπάρχει και λειτουργεί με επιτυχία από το 1984 που ιδρύθηκε στην Κύπρο. Η ΚΥΣΟΑ σήμερα κατέχει επίσημα τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου στα ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα άτομα με αναπηρία και αγωνίζεται για την προώθηση μέτρων που συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας.

Η Συνομοσπονδία μας έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτικού πλαισίου για την αναπηρία, επικεντρωμένο στην ισότητα των ευκαιριών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία των κρατών μελών στο διάλογο με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Συνομοσπονδίας μας, τις Οργανώσεις μέλη της, χρήσιμες συνδέσεις και Νομοθετήματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα για τα άτομα με αναπηρία. 
 

 

Last updated: 05/10/2020

Ενημερωτικό Δελτίο
...


Page 1
Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet