Διεκδικήσεις / Υπομνήματα

Η σταθερή κοινωνική πολιτική και φιλοσοφία της ΚΥΣΟΑ στα θέματα των ατόμων με αναπηρία της Κύπρου διαγράφονται μέσα από πολλά υπομνήματα αναφορικά με διεκδικήσεις μας που επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα ή που βρίσκονται ακόμη υπό μορφή αιτημάτων και συζητούνται μεταξύ της Συνομοσπονδίας μας και του Κράτους. Τέτοια υπομνήματα και έγγραφα είναι ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 

Σεπτέμβριος 2021

Επιστολή της ΚΥΣΟΑ προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή συντάξεων, επιδομάτων και άλλων παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα προβλήματα που δημιουργούνται στους δικαιούχους και η ανάγκη λήψης μέτρων για αντιμετώπισή τους» (Κατεβάστε την επιστολή σε μορφή Word 241KB).

Οκτώβριος 2020

Επιστολή της ΚΥΣΟΑ προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: "Παρουσίαση προσχεδίου Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 2020-2030, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία μετά το 2020, στην επόμενη συνάντηση υψηλού επιπέδου για την αναπηρία, η οποία πραγματοποιείται στις 15 Οκτωβρίου, 2020". (Κατεβάστε την επιστολή σε μορφή Word 73KB).

Σεπτέμβριος 2020

Επιστολή και Υπόμνημα της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων προς την Έντιμη Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με θέμα: "Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων". (Κατεβάστε την επιστολή σε μορφή Word / Κατεβάστε το υπόμνημα σε μορφή Word).

Απρίλιος 2020 

Ανοικτή επιστολή της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων προς τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, με θέμα "Αποκλεισμός πολιτών με αναπηρίες από τα μέτρα που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση για προστασία από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 – διασωληνωμένος πολίτης με αναπηρία στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας". (Κατεβάστε την επιστολή σε μορφή WORD)

Μάρτιος 2020

Επιστολή και Υπόμνημα της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων προς τον Έντιμο Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με θέμα: "Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων μαζί σας την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου, 2020". (Κατεβάστε την επιστολή σε μορφή WORD / Κατεβάστε το υπόμνημα σε μορφή WORD).

Φεβρουάριος 2020

Επιστολή και Υπόμνημα της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών με θέμα "Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2018 - 2020". (Κατεβάστε την επιστολή σε μορφή WORD / Κατεβάστε το υπόμνημα σε μορφή WORD). 

Δεκέμβριος 2019

Διακήρυξη της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων με την ευκαιρία της 3ης Δεκεμβρίου, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (Κατεβάστε τη διακήρυξη σε μορφή word

Επιστολή και Υπόμνημα της ΚΥΣΟΑ προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με αίτημα για συνάντηση μαζί του με σκοπό τη συζήτηση ζητημάτων που απασχολούν σήμερα τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειες τους (Κατεβάστε την επιστολή σε μορφή word / Κατεβάστε το υπόμνημα σε μορφή word)
 

Ιούνιος 2015

Επιστολή και Υπόμνημα της ΚΥΣΟΑ προς τη Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες(ΤΚΕΑΑ) για την Υλοποίηση Δράσεων Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2013-2015 και λειτουργία Θεματικών Τεχνικών Επιτροπών ( Κατεβάστε την Επιστολή προς ΤΚΕΑΑ σε μορφή Word (63,5kb) / Κατεβάστε το Υπόμνημα προς ΤΚΕΑΑ σε μορφή Word (97,5kb) ).

Ιανουάριος 2013
Επιστολή της ΚΥΣΟΑ προς τoν Υποψήφιο για την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας κύριο Νίκο Αναστασιάδη και Υπόμνημα της ΚΥΣΟΑ προς υποψηφίους Προέδρους ( Κατεβάστε την επιστολή προς τον Νίκο Αναστασιάδη σε μορφή Word (58,5kb) / Κατεβάστε την επιστολή προς τον Νίκο Αναστασιάδη σε μορφή PDF (140kb) / Κατεβάστε το Υπόμνημα προς τους υποψήφιους Προέδρους σε μορφή Word (154kb) / Κατεβάστε το Υπόμνημα προς προς τους υποψήφιους Προέδρους σε μορφή PDF (214kb) ).

Νοέμβριος 2012
Επιστολή και Υπόμνημα της ΚΥΣΟΑ προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αναθεώρηση του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου του 2006 (Ν.95(I)/2006) και Σχέδια ( Κατεβάστε την επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας σε μορφή Word (64kb) / Κατεβάστε την επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας σε μορφή PDF (149kb) / Κατεβάστε το Υπόμνημα προς την Υπουργό Εργασίας σε μορφή Word (64kb) / Κατεβάστε το Υπόμνημα προς την Υπουργό Εργασίας σε μορφή PDF (167kb) )

Σεπτέμβριος 2011
Υπόμνημα προς όλους τους αξιωματούχους του Κράτους, Βουλευτές και Κόμματα σχετικά με το θέμα εισοδηματικών κριτηρίων αναφορικά με χορηγίες, επιδόματα ή παροχές προς τα άτομα με αναπηρία (Κατεβάστε το Υπόμνημα σε μορφή Word).

Μάρτιος 2011
Υπόμνημα της ΚΥΣΟΑ προς την Πρόεδρο και τα μέλη του Παγκύπριου Συμβουλίου Ατόμων με Αναπηρίες (ΠΣΑΑ) σχετικά με το θέμα του Ραδιομαραθωνίου. (Κατεβάστε το Υπόμνημα προς το ΠΣΑΑ σε μορφή Word).

Νοέμβριος 2009
Επιστολή της ΚΥΣΟΑ προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Αναπηρία (European Disability Pact). (Κατεβάστε την επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας σε μορφή Word (55kb) / Κατεβάστε την επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας σε μορφή PDF (92kb))

Νοέμβριος 2009
Επιστολή της ΚΥΣΟΑ προς τους Ευρωβουλευτές για την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Ομάδα Αναπήρων (European Parliament Disability Intergroup) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (Κατεβάστε την επιστολή προς τους Ευρωβουλευτές σε μορφή Word (52kb) / Κατεβάστε την επιστολή προς τους Ευρωβουλευτές σε μορφή PDF (90kb))

Νοέμβριος 2009
Επιστολή της ΚΥΣΟΑ προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οδηγία  της μη διάκρισης των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. (Κατεβάστε την επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μορφή Word (63kb) / Κατεβάστε την επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μορφή PDF (105kb))

Οκτώβριος 2009
Εισηγήσεις – παρατηρήσεις – σχόλια της ΚΥΣΟΑ αναφορικά με το Νομοσχέδιο «ο περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα  (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2009». (Υπόμνημα προς την Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων) (Κατεβάστε το Υπόμνημα προς την Επιτροπή Εργασίας σε μορφή Word (118kb) / Κατεβάστε το Υπόμνημα προς την Επιτροπή Εργασίας σε μορφή PDF (180kb))

Ιούλιος 2009
Υπόμνημα ΚΥΣΟΑ προς όλα τα Υπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες για διαβούλευση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση από οποιοδήποτε όργανο που ασκεί δημόσια εξουσία ή από οποιαδήποτε Υπηρεσία, εφόσον η εν λόγω απόφαση αφορά με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, θέματα που έχουν σχέση με άτομα με αναπηρία. (Κατεβάστε το υπόμνημα προς όλα τα Υπουργεία σε μορφή Word (56kb) / Κατεβάστε το υπόμνημα προς όλα τα υπουργεία σε μορφή PDF (97kb))

Μάιος 2009
Εισηγήσεις – παρατηρήσεις – σχόλια της ΚΥΣΟΑ αναφορικά με το υπό συζήτηση έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την κατάρτιση νομοσχεδίου για ποσόστωση στην εργοδότηση ατόμων με αναπηρία στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. (Κατεβάστε τις εισηγήσεις της ΚΥΣΟΑ σε μορφή Word (182kb) / Κατεβάστε τις εισηγήσεις της ΚΥΣΟΑ σε μορφή PDF (279kb))

Δεκέμβριος 2007
Υπόμνημα προς τους υποψήφιους Προέδρους της Δημοκρατίας, στα πλαίσια των προεκλογικών τους προγραμμάτων για εκκρεμμούντα και άλλα κοινωνικά μέτρα/αιτήματα, που αφορούν τα άτομα με αναπηρία. (Κατεβάστε το υπόμνημα του ΚΥΣΟΑ προς του υποψήφιους Προέδρους της Δημοκρατίας σε μορφή Word (81kb) / Κατεβάστε το υπόμνημα του ΚΥΣΟΑ προς τους υποψήφιους Προέδρους της Δημοκρατίας σε μορφή PDF (130kb))

Ιούλιος 2007
Κείμενο ΚΥΣΟΑ προς τις εφημερίδες για το Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους, που κηρύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (Word / PDF)

Ιούνιος 2007
Υπόμνημα ΚΥΣΟΑ προς Υπουργείο Οικονομικών για το πακέτο κοινωνικών μέτρων. (Κατεβάστε το υπόμνημα της ΚΥΣΟΑ προς το Υπουργείο Οικονομικών σε μορφή Word (57kb) / Κατεβάστε το υπόμνημα της ΚΥΣΟΑ προς το Υπουργείο Οικονομικών σε μορφή PDF (90kb))

Ιούνιος 2007
Προτάσεις Νόμου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεμούν στην Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. (Κατεβάστε τις προτάσεις Νόμου σε μορφή Word (62kb) / Κατεβάστε τις προτάσεις Νόμου σε μορφή PDF (102kb))

Ιούνιος 2007
Εισήγηση της ΚΥΣΟΑ, στα πλαίσια των Διαθρωτικών Ταμείων 2007 - 2013 και των Κανονισμών τους και ιδιαίτερα του Γενικού Κανονισμού, για σχεδιασμό, κατάρτιση και προκήρυξη προγράμματος έρευνας για διαπίστωση των ικανοτήτων/χαρακτηριστικών των ατόμων με αναπηρία για βιοποριστική δραστηριότητα, εντοπισμού κατάλληλης εργασίας στην ανοικτή αγορά για τοποθέτηση τους και εκπαίδευση/κατάρτισή τους ανάλογα με τα συμπεράσματα και διαπιστώσεις που θα γίνονται. (Κατεβάστε την εισήγηση της ΚΥΣΟΑ σε μορφή Word (94kb) / Κατεβάστε την εισήγηση της ΚΥΣΟΑ σε μορφή PDF (147kb))

Μάιος 2007
Εισηγήσεις ΚΥΣΟΑ προς το Γενικό Διευθυντή Γραφείου Προγραμματισμού επί του Προσχεδίου του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007 – 2013. (Κατεβάστε τις εισηγήσεις προς το Γενικό Διευθυντή Γραφείου Προγραμματισμού σε μορφή Word (55kb) / Κατεβάστε τις εισηγήσεις προς το Γενικό Διευθυντή Γραφείου Προγραμματισμού σε μορφή PDF (111kb))

Απρίλιος 2007
Σημείωμα/Υπόμνημα της ΚΥΣΟΑ προς την Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων επί του Νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμους του 2000 και 2004», για ορθή εναρμόνιση τους με την Οδηγία 2000/78/ΕΚ. (Κατεβάστε το σημείωμα/υπόμνημα προς την Επιτροπή Εργασίας σε μορφή Word (70kb) / Κατεβάστε το σημείωμα/υπόμνημα προς την Επιτροπή Εργασίας σε μορφή PDF (107kb))

Αύγουστος 2006
Αίτημα της ΚΥΣΟΑ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να στηρίξει και να προωθήσει τις Προτάσεις Νόμου, που βρίσκονται κατατεθημένες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για εργοδότηση (επαγγελματική αποκατάσταση) των ατόμων με αναπηρία, με βάση την Οδηγία της ΕΕ 2000/78/ΕΚ και ιδιαίτερα μετά την Πέμπτη Τροποποίηση του Συντάγματος. (Κατεβάστε το αίτημα προς τον Υπουργό Εργασίας σε μορφή Word (58kb) / Κατεβάστε το αίτημα προς τον Υπουργό Εργασίας σε μορφή PDF (95kb))

Ιανουάριος 2006
Καταγγελία προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για μη τήρηση του Κοινοτικού Δίκαιου. (Κατεβάστε την καταγγελία προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε μορφή Word (45kb) / Κατεβάστε την καταγγελία προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε μορφή PDF (72kb))

Συνημμένα Καταγγελίας. (Κατεβάστε τα συνημμένα της καταγγελίας σε μορφή Word (48kb) / Κατεβάστε τα συνημμένα της καταγγελίας σε μορφή PDF (84kb))

Απάντηση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Υπουργείο Εξωτερικών. (Κατεβάστε την απάντηση της Επιτροπής σε μορφή Word (45kb) / Κατεβάστε την απάντηση της επιτροπής σσε μορφή PDF (63kb))

Δεκέμβριος 2005
Υπόμνημα ΚΥΣΟΑ προς Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου επί του Νομοσχεδίου για τη μετατροπή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. (Κατεβάστε το υπόμνημα προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου σε μορφή Word (45kb) / Κατεβάστε το υπόμνημα προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου σε μορφή PDF (92kb))

Νοέμβριος 2005
Εισηγήσεις / Παρατηρήσεις της ΚΥΣΟΑ, που της ζητήθηκαν αναφορικά με το κείμενο με τίτλο «Συνεισφορά Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το  Περίγραμμα Στρατηγικής». (Κατεβάστε τις εισηγήσεις/παρατηρήσεις της ΚΥΣΟΑ σε μορφή Word (70kb) / Κατεβάστε τις εισηγήσεις/παρατηρήσεις της ΚΥΣΟΑ σε μορφή PDF (144kb))

Σεπτέμβριος 2005
Υπόμνημα ΚΥΣΟΑ προς τον κύριο Pierre Baussand για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ στην Κυπριακή Δημοκρατία. (Κατεβάστε το υπόμνημα προς τον κύριο Pierre Baussand σε μορφή Word (25kb) / Κατεβάστε το υπόμνημα προς τον κύριο Pierre Baussand σε μορφή PDF (49kb))

Ιανουάριος 2005
Κατ' αρχήν εισηγήσεις - παρατηρήσεις της ΚΥΣΟΑ επί του κειμένου της έκθεσης «Σφαιρική πολιτική για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία», αιτήματα των ατόμων με αναπηρία μέσω της ΚΥΣΟΑ και παρουσίαση δικής της μελέτης κριτικής και εισηγήσεων επί του θεσμικού πλαισίου των ατόμων με αναπηρία στη νέα έννομη τάξη της Δημοκρατίας μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κατεβάστε τις εισηγήσεις / παρατηρήσεις της ΚΥΣΟΑ σε μορφή Word (386kb) / Κατεβάστε τις εισηγήσεις / παρατηρήσεις της ΚΥΣΟΑ σε μορφή PDF (316kb))

Νοέμβριος 2004
Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόμενης από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονομικών, Παιδείας και Πολιτισμού, Εσωτερικών, Συγκοινωνιών και Έργων και Υγείας, με θέμα σφαιρική αντιμετώπιση των θεμάτων των ατόμων με αναπηρία. (Κατεβάστε την έκθεση της Υπουργικής Επιτροπής σε μορφή Word (1.13mb) / Κατεβάστε την έκθεση της Υπουργικής Επιτροπής σε μορφή PDF (742kb))

1981-Έκθεση της Υποεπιτροπής Νομοθεσίας προς την Υπουργική Επιτροπή για το Διεθνές Έτος Αναπήρων του ΟΗΕ 1981

Η εν λόγω Έκθεση συντάχτηκε από την Υποεπιτροπή Νομοθεσίας, η οποία συστάθηκε με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Κύπρου για το Διεθνές Έτος Αναπήρων 1981 στις 24 Μαρτίου 1981, με σκοπό την προαγωγή των στόχων και επιδιώξεων του Διεθνούς Έτους Αναπήρων. Πρόεδρος της Υποεπιτροπής που σύνταξε την έκθεση, ήταν ο Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ κύριος Μίκης Φλωρέντζος. Μέσα από την Έκθεση αυτή φαίνεται διαχρονικά η κοινωνική πολιτική του κινήματος των αναπήρων το οποίο τότε μόλις είχε σχηματιστεί ως ενιαίο κίνημα. (Κατεβάστε την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νομοθεσίας σε μορφή Word (174kb))

 

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet