Οργανώσεις μέλη ΚΥΣΟΑ

1. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (ΠΟΑΑ)

Διεύθυνση:
Πεντέλης 50,
2013 Δασούπολη,
Λευκωσία

Τ.Θ. 28627,
2081 Λευκωσία,
Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22 426301
Τηλεομοιότυπο: +357 22 313250

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 
organofdisabled@cytanet.com.cy


2. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ (ΠΟΤ)

Διεύθυνση:
28ης Οκτωβρίου 30,
2012 Στρόβολος,
Λευκωσία

Τ.Θ. 23511,
1684 Λευκωσία,
Κύπρος

Τηλέφωνα: +357 22 813382
                   +357 22 813383
                   +357 22 813386
Τηλεομοιότυπο: +357 22 495395

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  pot@logos.cy.net


3. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΠΑΣΥΓΟΑΝΑ)

Διεύθυνση:
28ης Οκτωβρίου 10,
2012 Στρόβολος,
Λευκωσία

Τ.Θ. 23359,
1682 Λευκωσία,
Κύπρος

Τηλέφωνο: + 357 22 311685
Τηλεομοιότυπο: + 357 22 513418

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  pasygoka@cytanet.com.cy


4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (KEAA)

Διεύθυνση:
28ης Οκτωβρίου 10,
2012 Στρόβολος,
Λευκωσία

Τ.Θ. 23526,
1684 Λευκωσία,
Κύπρος

Τηλέφωνο: + 357 22 313205

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: omakeaa@cytanet.com.cy


5. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
Διεύθυνση:
Αγίου Νικολάου 6769,
2408 Λευκωσία

Τηλέφωνο: + 357 22 590949
Τηλεομοιότυπο: + 357 22 590979

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  multipscy@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: www.mscyprus.org


6. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΚΥΠΡΟΥ(ΟΚΚ)

Διεύθυνση:
Οδός Μακεδονίτισσης 21,
2417 Έγκωμη

Τ.Θ. 21725,
1512 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνα: + 357 22 464196
Τηλεομοιότυπο: + 357 22 464197

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   cyprusdeaf@cytanet.com.cy


7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΥΟΠΑΘΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διεύθυνση:
Λεωφ. Διεθνούς Αεροδρομίου 6,
Αγ. Δομέτιος

Τ.Θ. 23462,
1683 Λευκωσία,
Κύπρος

Τηλέφωνο: + 357 22 392610
Τηλεομοιότυπο: + 357 22 392719

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 
mda@cing.ac.cy
Ιστοσελίδα: www.mdacyprus.org


8. ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΣΚ)

Διεύθυνση:
Ονησίλου 16,
2121 Αγλαντζιά,
Λευκωσία

Τ.Θ. 24966,
1306 Λευκωσία,
Κύπρος

Τηλέφωνο:
+ 357 22 428285
Τηλεομοιότυπο: + 357 22 428288

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  cyplar@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: www.rheumatism.org.cy

 

9. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ


 

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet